Regeling tot aanpassing schadegebied bij tweede extreem zware regenval 1998

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 18-03-1999 t/m 31-01-2005

Regeling tot aanpassing schadegebied bij tweede extreem zware regenval 1998

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 1, onderdeel e, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De regeling is van toepassing op de schade en kosten ten gevolge van de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998 in het gebied van de gemeente Schermer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de regeling meldt de gedupeerde in de gemeente Schermer, die aanspraak wenst te maken op een tegemoetkoming in de schade en kosten dit uiterlijk 22 maart 1999 bij LASER door middel van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier.

  • 2 In afwijking van artikel 7, vierde lid, van de regeling kan een tweede melding als bedoeld in dat lid worden gedaan voor 22 december 1999.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot aanpassing schadegebied bij tweede extreem zware regenval 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina