Vaststelling subsidieplafonds Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 26-02-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafonds Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer, worden voor het begrotingsjaar 1999 vastgesteld op f 4.500.000,- voor het Groene Hart en f 1.750.000,- voor Waterland.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina