Vaststelling bedrag secundaire voorzieningen 1999 leden Eerste Kamer

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-05-1999 t/m 31-01-2005

Vaststelling bedrag secundaire voorzieningen 1999 leden Eerste Kamer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

[Vervallen per 01-02-2005]

bedraagt de vergoeding voor secundaire voorzieningen, bedoeld in dat artikel, per 1 januari 1999: f 3.495,- per jaar

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina