Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 20-02-1999 t/m 31-07-2006

Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. en de artikelen 108, eerste lid, en 110, eerste lid, van de Overgangswet W.V.O.;

Besluit:

Artikel 1. Bevoegdheid CKV3

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Bevoegd voor het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving) in v.w.o. en h.a.v.o. is de leraar die bevoegd is voor een of meer van de vakken tekenen, handvaardigheid (handenarbeid) en handvaardigheid (textiele werkvormen) voor de soorten van onderwijs in de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. aangegeven met de codering 1.

  • 2 Bevoegd voor het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek) in v.w.o. en h.a.v.o. is de leraar die bevoegd is voor het vak muziek voor de soorten van onderwijs in de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. aangegeven met de codering 1.

  • 3 Bevoegd voor het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama) in v.w.o. en h.a.v.o. is de leraar die bevoegd is voor het vak drama voor de soorten van onderwijs in de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. aangegeven met de codering 1.

  • 4 Bevoegd voor het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans) in v.w.o. en h.a.v.o. is de leraar die bevoegd is voor het vak dans voor de soorten van onderwijs in de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. aangegeven met de codering 1.

Artikel 2. Bevoegdheid CKV2

[Vervallen per 01-08-2006]

Bevoegd voor het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 2 in v.w.o. en h.a.v.o. is de leraar die op grond van artikel 1 bevoegd is voor CKV3.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekend gemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina