Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Geldend van 12-06-2012 t/m 13-09-2016

Wetstechnische informatie voor Bijlage II

Informatie geldend op 12-06-2012

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina