Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-06-2012.
Geldend van 12-06-2012 t/m 13-09-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 12-06-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-06-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-04-2007 Vervallen 10-04-2007 Stb. 2007, 147 10-04-2007 Stb. 2007, 147 Alg. 1, Inwtr. 2
01-03-2007 Nieuw 22-02-2007 Stcrt. 2007, 41 VGP/VV2750251 22-02-2007 Stcrt. 2007, 41

Opmerkingen

  1. Artikel van rechtswege vervallen als gevolg van toepassing van artikel 15 Warenwet.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wijziging van artikel 2 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (Stb. 2007/147) in werking treedt.2)
Naar boven