Centraal examen geschiedenis 2002 en 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 20-02-1999 t/m 30-12-2004

Centraal examen geschiedenis 2002 en 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 1 en 2 juncto de bijlagen 1 en 2 van de Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken, artikel 1 juncto bijlagen A en B van de Regeling examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o., artikel 2 juncto bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken v.b.o. en m.a.v.o., en artikel 2 juncto bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's staats-examens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Thema's centraal examen geschiedenis v.w.o. en h.a.v.o. (nieuwe stijl) examenjaar 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

De thema's behorend bij twee subdomeinen uit de domeinen B tot en met G in het centraal examen geschiedenis v.w.o. en h.a.v.o. (nieuwe stijl) in 2002 zijn:

 • a. Sovjet Unie

  (domein D: Staat, natie en politiek, subdomein: Totalitaire systemen en staten);

 • b. Nederland en Nederlands-Indië: van de 17e eeuw tot nu

  (domein F: Ontmoetingen tussen culturen, subdomein: Contacten tussen westerse en ‘niet-westerse’ samenlevingen).

Artikel 2. Onderwerpen centraal (schriftelijk) examen geschiedenis en staatsinrichting v.w.o. en h.a.v.o. (oude stijl) examenjaar 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen v.w.o. en h.a.v.o. (oude stijl) in 2002 zijn:

 • a. Sovjet Unie;

 • b. Nederland en Nederlands-Indië: van de 17e eeuw tot nu.

Artikel 3. Onderwerpen centraal (schriftelijk) examen geschiedenis en staatsinrichting m.a.v.o. en v.b.o. examenjaar 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen m.a.v.o. en v.b.o. in 2002 zijn:

 • a. Sovjet Unie;

 • b. Nederland en Nederlands-Indië: van de 17e eeuw tot nu.

Artikel 4. Thema's centraal examen geschiedenis v.w.o. en h.a.v.o. (nieuwe stijl) examenjaar 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Het thema behorend bij twee subdomeinen uit de domeinen B tot en met G in het centraal examen geschiedenis v.w.o. en h.a.v.o. (nieuwe stijl) in 2003 is respectievelijk zal worden gekozen uit:

 • a. Sovjet Unie

  (domein D: Staat, natie en politiek, subdomein: Totalitaire systemen en staten);

 • b. domein D: Staat, natie en politiek, subdomein: Politiek systeem en politieke cultuur in Nederland.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen geschiedenis 2002 en 2003.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina