Besluit II vaststelling registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Besluit II vaststelling registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren

De voorzitter van het Produktschap Vis heeft, gelet op artikel 7 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren (Vb.Bo. 31 december 1992, afl. 56, VVp 15) op 4 februari 1999 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

Het registratiedocument, als bedoeld in artikel 7 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren, is van het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

  • 2 Het besluit vaststelling registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren wordt ingetrokken.

D.J. Langstraat

voorzitter

Terug naar begin van de pagina