Regeling vaststelling werkgebieden verwerkingsbedrijven gespecificeerd hoog-risico-materiaal

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 03-05-2001 t/m 30-04-2004

Regeling vaststelling werkgebieden verwerkingsbedrijven gespecificeerd hoog-risico-materiaal

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Destructiewet, alsmede artikel II van de Wet van 14 mei 1998 tot wijziging van de Destructiewet (Stb. 338);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Alle gemeenten in Nederland behoren voor de verwerking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal door warmtebehandeling tot het werkgebied van:

  • a. Rendac Bergum B.V. te Bergum;

  • b. Rendac Son B.V. te Son, doch uitsluitend indien er sprake is van capaciteitstekort bij het in onderdeel a genoemde bedrijf.

 • 2 Voor de verbranding van gespecificeerd-hoog-risicomateriaal na de warmtebehandeling worden aangewezen:

  • a. de N.V. Afvalverwerking Rijnmond te Rotterdam; voor het verbranden van het halfproduct vet

  • b. de N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland te Moerdijk; voor het verbranden van de halfproducten diermeel en vet.

  • c. Rendac Bergum B.V. te Bergum, voor het verbranden van het halfproduct vet;

  • d. N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland te Maasvlakte, voor het verbranden van het halfproduct vet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling werkgebieden verwerkingsbedrijven gespecificeerd hoog-risico-materiaal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina