Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscale procesrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 november 1998, Directie Wetgeving, nr. 727882/98/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1998,

nr. W03.98.0580);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 januari 1999, Directie Wetgeving, nr. 739334/99/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL III

Ten aanzien van beroep, hoger beroep of beroep in cassatie dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit is ingesteld, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de zestiende februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina