Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-02-1999 t/m 30-06-2013

Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen het verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina