Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 28-01-1995 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld mede met inachtneming van de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1994.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld mede met inachtneming van de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijferstabel 1994.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaams pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 februari 1994.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Bijlage Koerscorrectie- en prijsindex-cijfertabel 1994

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1994

Maand:

 

februari:

1,113

maart:

1,113

april:

1,113

mei:

1,113

juni:

1,113

juli:

1,113

augustus:

1,113

Prijsindexcijfer 1994

Maand:

 

februari:

178,9

maart:

180,0

april:

180,4

mei:

180,5

juni:

180,0

juli:

180,7

augustus:

181,5

Terug naar begin van de pagina