Subsidieplafond publieksvoorlichting wetenschap en technologie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-02-1999 t/m 30-12-2004

Subsidieplafond publieksvoorlichting wetenschap en technologie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie bedraagt f 1,275 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voornoemd,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina