Aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1999

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-01-2005

Aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1999

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 1999 als volgt:

[Vervallen per 01-02-2005]

0 km

f. 9.285,-

10 km

f. 15.240,-

75 km

f. 20.888,-

150 km

f. 27.790,-
De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina