Vrijstellingsbesluit hygiëne-onderzoek hanenstallen 1999

[Regeling vervallen per 25-01-2009.]
Geldend van 26-02-2000 t/m 24-01-2009

Vrijstellingsbesluit hygiëne-onderzoek hanenstallen 1999

Het Bestuur van het Produktschap van Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 11 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999,

op 13 januari 1999 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 25-01-2009]

  • 2 Voorts wordt in dit besluit verstaan onder:

    • -

      hanenstal: stal waarin vleeskalkoenen van het mannelijk geslacht worden gehouden;

Artikel 2

[Vervallen per 25-01-2009]

De ondernemer die een vleeskalkoenbedrijf uitoefent is vrijgesteld van de verplichting om na het reinigen en ontsmetten van een hanenstal een hygiëne-onderzoek in de desbetreffende stal te laten uitvoeren, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina