Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen [...] schade bij rampen en zware ongevallen

Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 03-02-1999 t/m heden

Besluit van 12 januari 1999, houdende de van toepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de inwerkingtreding van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Financiën, d.d. 18 december 1998, nr. EB1998/62106;

Gelet op de artikelen 3 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en 6 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 januari 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

Uitgegeven de tweede februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven