Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-07-2009 t/m 17-04-2010

Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

Telecommunicatiewet;

b. nummer met een geografische bestemming:

een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat en dat bestemd is voor:

 • 1°. het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst op een vaste locatie, waarbij die dienst wordt geboden via een netwerkaansluitpunt dat zich bevindt in het bij het nummer behorende netnummergebied, of

 • 2°. het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst waarbij de abonnee van die dienst een woon- of vestigingsplaats heeft in het bij het nummer behorende netnummergebied en waarbij een interconnectie afgiftetarief in rekening wordt gebracht dat niet hoger is dan aangegeven in bijlage 4.

c. geografisch nummer:

een nummer met een geografische bestemming;

d. niet-geografisch nummer:

een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat met een andere bestemming dan een geografische bestemming;

e. netnummer:

de eerste cijfers van een geografisch nummer, waarmee een netnummergebied wordt bepaald;

f. dienstcode:

de eerste cijfers van een niet-geografisch nummer, waarmee een categorie van elektronische communicatiediensten wordt bepaald;

g. abonneenummer:

het deel van een geografisch nummer achter het netnummer of het deel van een niet-geografisch nummer achter de dienstcode;

h. college:

college, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

i. geharmoniseerd nummer:

een nummer dat voor dezelfde dienst en met dezelfde nummerlengte tegelijkertijd meerdere keren kan worden toegekend.

Artikel 1a

In dit besluit wordt onder de openbare telefoondienst mede verstaan: een elektronische communicatiedienst die voor het publiek beschikbaar is voor alleen uitgaande gesprekken, onderscheidenlijk alleen inkomende gesprekken, en waarbij sprake is van een directe overdracht en routering van signalen.

Artikel 1b

Tenzij in de bij een nummer behorende bestemming uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt een in dit nummerplan opgenomen nummer niet gebruikt om tegen betaling andere diensten dan elektronische communicatiediensten te leveren indien de betaling van die diensten is opgenomen in de door de aanbieder van de elektronische communicatiedienst opgemaakte rekening.

Artikel 2

 • 1 Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers.

 • 2 De lengte van een geografisch nummer bedraagt tien cijfers.

 • 3 De lengte van een niet-geografisch nummer kan varieren en is aangegeven in de bijlagen 1, 3 en 4, genoemd in artikel 3.

Artikel 3

In de bij dit besluit behorende:

 • a. bijlage 1 worden de bestemmingen vastgesteld voor nummers voor telefoon- en ISDN-diensten;

 • b. bijlage 2 worden de netnummergebieden, genoemd in bijlage 1, vastgesteld;

 • c. bijlage 3 wordt de verbijzondering naar nummerlengte van de nummerreeksen 0800, 0900, 0906, 0909 en 140X vastgesteld;

 • d. bijlage 4 worden de maximale interconnectie afgiftetarieven vastgesteld.

 • e. bijlage 5 worden voorwaarden gesteld aan het recht op het gebruik van nummers in de nummerreeks 116.

Artikel 4

 • 1 Een geografisch nummer waarvan het abonneenummer begint met één van de cijfers 0, 1 en 9, is niet beschikbaar voor toekenning of reservering.

 • 2 Een nummer uit de reeks 014 is in afwijking van het bepaalde in het eerste veld van de tabelkop van bijlage 1, behorende bij dit besluit, beschikbaar zonder toekenning of reservering.

Artikel 5

Een geografisch of niet-geografisch nummer mag niet zijn opgebouwd uit een ander, korter of langer, geografisch of niet-geografisch nummer gevolgd door één of meer cijfers.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.

 • 2 Bijlage 2 van dit besluit ligt ter inzage bij het college, Zurichtoren, 3e verdieping, Muzenstraat 41, 2511 WB te Den Haag.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van Bijlage 2 die ter inzage ligt bij het college, Babylon kantorencomplex B, 3e verdieping, 2595 AA te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage 1. , behorend bij artikel 3, onderdeel a, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en

niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

00

 

Internationale toegangscode

2

Nee

         

01...

01...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

010

 

Rotterdam

10

Nee

 

0110

     

0111

 

Zierikzee

10

Nee

 

0112

     

0113

 

Goes

10

Nee

0114

 

Hulst

10

Nee

0115

 

Terneuzen

10

Nee

 

0116

     

0117

 

Oostburg

10

Nee

0118

 

Middelburg

10

Nee

 

0119

     
 

012

     

013

 

Tilburg

10

Nee

         

014...

 

Overige diensten.

   

01400

 

Routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks en netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar overige nummers in de 1-reeks

Niet bepaald

Nee

01401... t/m 01411...

 

Netwerktechnische netwerkinterne diensten

Niet bepaald

Nee

01412...

 

Netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar het nummer 112

Niet bepaald

Nee

01413... t/m 01499...

 

Netwerktechnische netwerkinterne diensten

Niet bepaald

Nee

         

01...

01...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

015

 

Delft

10

Nee

 

0160

     

0161

 

Rijen

10

Nee

0162

 

Oosterhout

10

Nee

 

0163

     

0164

 

Bergen op Zoom

10

Nee

0165

 

Roosendaal

10

Nee

0166

 

Tholen

10

Nee

0167

 

Steenbergen

10

Nee

0168

 

Zevenbergen

10

Nee

 

0169

     
 

0170

     
 

0171

     

0172

 

Alphen a/d Rijn

10

Nee

 

0173

     

0174

 

Naaldwijk

10

Nee

 

0175

     
 

0176

     
 

0177

     
 

0178

     
 

0179

     

0180

 

IJsselsteden

10

Nee

0181

 

Spijkenisse

10

Nee

0182

 

Gouda

10

Nee

0183

 

Gorinchem

10

Nee

0184

 

Sliedrecht

10

Nee

 

0185

     

0186

 

Oud-Beijerland

10

Nee

0187

 

Middelharnis

10

Nee

 

0188

     
 

0189

     
 

019

     
         

02...

02...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

020

 

Amsterdam

10

Nee

 

021

     
 

0220

     
 

0221

     

0222

 

Den Burg

10

Nee

0223

 

Den Helder

10

Nee

0224

 

Schagen

10

Nee

 

0225

     

0226

 

Noord Scharwoude

10

Nee

0227

 

Middenmeer

10

Nee

0228

 

Enkhuizen

10

Nee

0229

 

Hoorn

10

Nee

023

 

Haarlem

10

Nee

024

 

Nijmegen

10

Nee

 

0250

     

0251

 

Beverwijk

10

Nee

0252

 

Hillegom

10

Nee

 

0253

     
 

0254

     

0255

 

IJmuiden

10

Nee

 

0256

     
 

0257

     
 

0258

     
 

0259

     

026

 

Arnhem

10

Nee

 

027

     
 

028

     
 

0290

     
 

0291

     
 

0292

     
 

0293

     

0294

 

Weesp

10

Nee

 

0295

     
 

0296

     

0297

 

Uithoorn

10

Nee

 

0298

     

0299

 

Purmerend

10

Nee

         

03...

03...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

030

 

Utrecht

10

Nee

 

0310

     
 

0311

     
 

0312

     

0313

 

Dieren

10

Nee

0314

 

Doetinchem

10

Nee

0315

 

Terborg

10

Nee

0316

 

Zevenaar

10

Nee

0317

 

Wageningen

10

Nee

0318

 

Ede

10

Nee

 

0319

     

0320

 

Lelystad

10

Nee

0321

 

Dronten

10

Nee

 

0322

     
 

0323

     
 

0324

     
 

0325

     
 

0326

     
 

0327

     
 

0328

     
 

0329

     

033

 

Amersfoort

10

Nee

 

0340

     

0341

 

Harderwijk

10

Nee

0342

 

Barneveld

10

Nee

0343

 

Doorn

10

Nee

0344

 

Tiel

10

Nee

0345

 

Culemborg

10

Nee

0346

 

Maarssen

10

Nee

0347

 

Vianen

10

Nee

0348

 

Woerden

10

Nee

 

0349

     

035

 

Hilversum

10

Nee

036

 

Almere

10

Nee

 

037

     

038

 

Zwolle

10

Nee

 

039

     
         

04...

04...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

040

 

Eindhoven

10

Nee

 

0410

     

0411

 

Boxtel

10

Nee

0412

 

Oss

10

Nee

0413

 

Veghel

10

Nee

 

0414

     
 

0415

     

0416

 

Waalwijk

10

Nee

 

0417

     

0418

 

Zaltbommel

10

Nee

 

0419

     
 

042

     

043

 

Maastricht

10

Nee

         

044...

044...

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0440

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0441

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0442

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0443

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 

0444

 

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

Nee

 

0445

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0446

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0447

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0448

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0449

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
         

04...

04...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

045

 

Heerlen

10

Nee

046

 

Sittard

10

Nee

 

0470

     
 

0471

     
 

0472

     
 

0473

     
 

0474

     

0475

 

Roermond

10

Nee

 

0476

     
 

0477

     

0478

 

Venray

10

Nee

 

0479

     
 

0480

     

0481

 

Bemmel

10

Nee

 

0482

     
 

0483

     
 

0484

     

0485

 

Cuyk

10

Nee

0486

 

Grave

10

Nee

0487

 

Druten

10

Nee

0488

 

Zetten

10

Nee

 

0489

     
 

0490

     
 

0491

     

0492

 

Helmond

10

Nee

0493

 

Deurne

10

Nee

 

0494

     

0495

 

Weert

10

Nee

 

0496

     

0497

 

Eersel

10

Nee

 

0498

     

0499

 

Best

10

Nee

         

05...

05...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

050

 

Groningen

10

Nee

 

0510

     

0511

 

Veenwouden

10

Nee

0512

 

Drachten

10

Nee

0513

 

Heerenveen

10

Nee

0514

 

Balk

10

Nee

0515

 

Sneek

10

Nee

0516

 

Oosterwolde

10

Nee

0517

 

Franeker

10

Nee

0518

 

St. Annaparochie

10

Nee

0519

 

Dokkum

10

Nee

 

0520

     

0521

 

Steenwijk

10

Nee

0522

 

Meppel

10

Nee

0523

 

Dedemsvaart

10

Nee

0524

 

Coevorden

10

Nee

0525

 

Elburg

10

Nee

 

0526

     

0527

 

Emmeloord

10

Nee

0528

 

Hoogeveen

10

Nee

0529

 

Ommen

10

Nee

053

 

Enschede

10

Nee

 

0540

     

0541

 

Oldenzaal

10

Nee

 

0542

     

0543

 

Winterswijk

10

Nee

0544

 

Groenlo

10

Nee

0545

 

Neede

10

Nee

0546

 

Almelo

10

Nee

0547

 

Goor

10

Nee

0548

 

Rijssen

10

Nee

 

0549

     

055

 

Apeldoorn

10

Nee

 

0560

     

0561

 

Wolvega

10

Nee

0562

 

West Terschelling

10

Nee

 

0563

     
 

0564

     
 

0565

     

0566

 

Irnsum

10

Nee

 

0567

     
 

0568

     
 

0569

     

0570

 

Deventer

10

Nee

0571

 

Twello

10

Nee

0572

 

Raalte

10

Nee

0573

 

Lochem

10

Nee

 

0574

     

0575

 

Zutphen

10

Nee

 

0576

     

0577

 

Uddel

10

Nee

0578

 

Epe

10

Nee

 

0579

     

058

 

Leeuwarden

10

Nee

 

0590

     

0591

 

Emmen

10

Nee

0592

 

Assen

10

Nee

0593

 

Beilen

10

Nee

0594

 

Zuidhorn

10

Nee

0595

 

Warffum

10

Nee

0596

 

Appingedam

10

Nee

0597

 

Winschoten

10

Nee

0598

 

Hoogezand

10

Nee

0599

 

Stadskanaal

10

Nee

         

06...

06...

Mobiele diensten en toegang tot data-

diensten

   
 

060

     

061

 

Mobiele telefonie

10

Nee

062

 

Mobiele telefonie

10

Nee

063

 

Mobiele telefonie

10

Nee

064

 

Mobiele telefonie

10

Nee

0650... t/m 0655...

 

Mobiele telefonie

10

Nee

0656... t/m 0659...

 

Semafonie; wordt uitgefaseerd. Vanaf

1 januari 2006 mobiele telefonie

10

Nee

066

 

Semafonie

10

Nee

0670... t/m 0675...

 

Videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

6, 10 *

Nee

06760...

 

Toegang tot op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten

10

Nee

 

06761... t/m 06769...

     

0677... t/m 0679...

 

Videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

6

Nee

068

 

Mobiele Telefonie

10

nee

 

069

     
         

07...

07...

Geografische bestemming; netnummergebieden

   

070

 

’s-Gravenhage

10

Nee

071

 

Leiden

10

Nee

072

 

Alkmaar

10

Nee

073

 

’s-Hertogenbosch

10

Nee

074

 

Hengelo

10

Nee

075

 

Zaandam

10

Nee

076

 

Breda

10

Nee

077

 

Venlo

10

Nee

078

 

Dordrecht

10

Nee

079

 

Zoetermeer

10

Nee

         

08...

08...

Overige diensten

   

0800-0...

0800-1...

0800-2...

0800-3...

0800-400... t/m 0800-405...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

0800-406...

 

Gratis informatiediensten

11

Nee

0800-407... t/m 0800-409...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-41...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-42...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-43...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-44...

0800-45...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-46...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-47...

0800-48...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-49...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-5

0800-6

0800-7

0800-8

0800-9

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

 

0801

     
 

0802

     
 

0803

     
 

0804

     
 

0805

     
 

0806

     
 

0807

     
 

0808

     
 

0809

     
 

081

     

082

 

Virtual private networks

Niet bepaald

Nee

 

083

     

084

 

Persoonlijke-assistentdiensten, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen;

– amusementsdiensten;

– doorschakelen naar voornoemde diensten.

10

Nee

085

 

Openbare elektronische communicatiediensten waarbij door de nummerhouder een interconnectie afgifte tarief wordt gerekend dat niet hoger is dan aangegeven in bijlage 4

10

Nee

 

086

     

087

 

Persoonlijke-assistentdiensten, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen;

– amusementsdiensten;

– doorschakelen naar voornoemde diensten.

10

Nee

088

 

toegang tot ondernemingen en instellingen, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, waarbij geen diensten worden geboden van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen, of diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen, of amusementsdiensten worden geboden, of betaalde dienstverlening door de nummerhouder/nummergebruiker wordt geboden die wordt afgerekend via de telefoonrekening.

Bovendien is doorschakelen naar voornoemde diensten uitgesloten.

10

Ja, voor de duur van zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit.

 

089

     
         

09...

09...

Overige diensten

   

0900

 

Betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– amusementsdiensten of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0900

Nee

 

0901

     
 

0902

     
 

0903

     
 

0904

     
 

0905

     

0906

 

Betaalde informatiediensten

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0906

Nee

 

0907

     
 

0908

     

0909

 

Betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0909

Nee

091

 

Openbare elektronische communicatiediensten

10

Nee

 

092

     
 

093

     
 

094

     
 

095

     
 

096

     
 

097

     
 

098

     
 

099

     
         

1...

1...

Speciale diensten

   

10...

 

Carrierselectiedienst

Nummer dat een gebruiker van een openbare telefoondienst de mogelijkheid biedt om het voor die dienst noodzakelijke transport van de uitgaande gegevens door een andere aanbieder van een openbare telefoondienst te laten verzorgen.

De gebruiker kan van deze mogelijkheid gebruikmaken door het hier bedoelde nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer waarmee hij normaliter had kunnen volstaan.

5

Nee

 

106...

 

5

 
 

110

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   
 

111

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   

112

 

Europees alarmnummer

3

Nee

 

113

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   
 

114

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   
 

115

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   

116…

 

Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend

6

Nee

116000

 

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen

6

Nee

116111

 

Kinderhulplijnen

6

Nee

116123

 

Hulplijnen voor emotionele steun

6

Nee

         
 

116001 t/m 116110

     
 

116112 t/m 116122

     
 

116124 t/m 116999

     
 

117

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   
 

118

     
 

119

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   
         

12...

12...

Geharmoniseerde nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

   

1200

 

Toegang tot klantenservice voor alle categorieën klanten

4

Nee

1201

1202

1203

1204

 

Toegang tot klantenservice voor een door de aanbieder te bepalen categorie klanten

4

Nee

 

1205 t/m 1232

     

1233

 

Toegang tot de elektronische postbus die direct verbonden is met de aansluiting van de abonnee

4

Nee

1234

 

Voicedialing (kiezen door middel van spraakherkenning)

4

Nee

 

1235 t/m 1243

     

1244

 

Handelingen en instellingen bij telefonie gebaseerd op vooruitbetaling

4

Nee

 

1245 t/m 1299

     
         

13...

13...

Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

   

1300 t/m 1309

 

Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

4

Nee

131

 

Geharmoniseerd nummer voorafgaand aan een telefoonnummer voor blokkering van nummeridentificatie bij een oproep naar dat telefoonnummer

3

Nee

132

 

Geharmoniseerd nummer voorafgaand aan een telefoonnummer voor deblokkering van nummeridentificatie bij een oproep naar dat telefoonnummer

3

Nee

1330 t/m 1399

 

Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

4

Nee

         

14...

14...

Geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

   

1400

 

Contactcentrum van de gehele overheid

4

Nee

1401 t/m 1405

 

Contactcentra van de gemeenten

5,6 zie bijlage 3 tabel 140x

Nee

 

1406

     

1407..

 

Contactcentra van de gemeenten

5

Nee

 

14080 t/m 14087

     

14088

 

Contactcentrum van de overheid voor bedrijven

5

Nee

 

14089

     
 

1409

     
 

1410 t/m 1419

Contactcentra van de overige overheidsorganisaties

4

Nee

 

1420 t/m 1450

     

1451

 

Contactcentrum van de rijksoverheid

4

Nee

 

1452 t/m 1499

     
 

15

     
         

16

 

Carrierselectiedienst

Nummer dat een gebruiker van een openbare telefoondienst de mogelijkheid biedt om het voor die dienst noodzakelijke transport van de uitgaande gegevens door een andere aanbieder van een openbare telefoondienst te laten verzorgen.

De gebruiker kan van deze mogelijkheid gebruikmaken door het hier bedoelde nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer waarmee hij normaliter had kunnen volstaan.

4

Nee

 

17

     

18

1818

Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee primair en tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee aanvullend openbaar beschikbare algemene informatie over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.

4

 
 

19

Geharmoniseerde Europese korte nummers

   
 

2

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

3

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

4

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

5

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

6

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

7

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

8

Gebruik wordt uitgefaseerd

   
 

9

Gebruik wordt uitgefaseerd

   

* De nummers hebben 6 cijfers behalve de nummers die beginnen met 067-281, 067-284 en 067-364 welke uit 10 cijfers bestaan.

Bijlage 2

[Red: Ligt ter inzage bij het college, Zurichtoren, 3e verdieping, te Den Haag.]

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 3, onder c, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0800-0

8

8

11

8

8

8

8

8

8

11

0800-1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0800-2

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

0800-3

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0800-4

11

8

11

8

11

11

8

11

11

8

0800-5

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

0800-6

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

0800-7

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

0800-8

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

0800-9

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

                     

Tabel 0900

                 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0900-0

8

8

8

8

11

8

8

8

8

8

0900-1

11

11

11

8

8

8

11

8

8

8

0900-2

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0900-3

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0900-4

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0900-5

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0900-6

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0900-7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0900-8

8

8

11

8

8

11

8

11

8

11

0900-9

11

11

8

8

11

8

8

8

8

11

                     

Tabel 0906

                 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0906-0

8

8

8

8

11

8

8

8

8

8

0906-1

11

11

11

8

8

8

11

8

8

8

0906-2

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0906-3

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0906-4

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0906-5

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0906-6

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0906-7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0906-8

8

8

11

8

8

11

8

11

8

11

0906-9

11

11

8

8

11

8

8

8

8

11

                     
                     

Tabel 0909

                   
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0909-0

8

8

8

8

11

8

8

8

8

8

0909-1

11

11

11

8

8

8

11

8

8

8

0909-2

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0909-3

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0909-4

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0909-5

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0909-6

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0909-7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0909-8

8

8

11

8

8

11

8

11

8

11

0909-9

11

11

8

8

11

8

8

8

8

11

Tabel 140X
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14 01

5

6

nb

5

nb

5

6

6

6

nb

14 02

5

nb

6

5

5

6

5

nb

nb

6

14 03

5

6

6

5

6

5

5

nb

5

nb

14 04

5

6

nb

5

nb

5

5

6

6

6

14 05

5

6

6

5

6

5

6

6

5

6

nb = niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 3, onder d, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Nummers

Maximaal interconnectie afgifte starttarief, in eurocent, exclusief BTW

Maximaal interconnectie afgiftetarief per minuut, in eurocent, exclusief BTW

Nummers met geografische bestemming waarbij de dienst niet wordt geboden op een vaste locatie via een netwerkaansluitpunt dat zich in het bij het nummer behorende netnummergebied bevindt

0,9 eurocent

1,1 eurocent

085

0,9 eurocent

1,1 eurocent

Bijlage 5. als bedoeld in artikel 3, onder e, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.

Nummer

Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

116…

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

116000

a) De dienst ontvangt telefonische meldingen van vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

d) De dienst is continu bereikbaar (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land)

116111

a) De dienst helpt kinderen die behoefte aan opvang en bescherming hebben en verwijst hen door naar diensten en voorzieningen.

b) De dienst biedt kinderen de gelegenheid hun zorgen te uiten, te praten over zaken die hen rechtstreeks aangaan, en met iemand contact op te nemen wanneer zich een noodsituatie voordoet

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

116123

a) De dienst stelt de beller in staat echt menselijk contact te leggen waarbij wordt geluisterd zonder te oordelen.

b) De dienst biedt emotionele steun aan bellers die zich eenzaam voelen, in een psychologische crisis verkeren of zelfmoord overwegen.

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

Naar boven