Benoeming landelijke examencommissie VTS-operators

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 01-03-1999 t/m 30-04-2004

Beschikking, houdende vaststelling van de samenstelling van de landelijke examencommissie verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van het basisdiploma, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

De samenstelling van de landelijke examencommissie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), is voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 als volgt:

a. voorzitter:

Jacobus Maat, te Hendrik Ido Ambacht;

b. secretaris:

Abraham Dingenis Lindhout, te Dordrecht;

c. leden:

Hendrik Dirk van Aggelen, te Wageningen; Cornelis Gerrit de Baare, te IJmuiden; Johnny Theodorus Bekker, te Maassluis; Evert Andreas van den Berg, te Middelburg; Franciscus Petrus Cornelis Bosch, te Lekkerkerk; Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag; Willem Broere, te Vlaardingen; Gerard Christiaan de Bruijn, te Kapelle; Johannus Adrianus Jacobus Buter, te Spijkenisse; Theodorus Johannus Centen, te Duiven; Petra Johanna de Graaf-Rijnberg, te Zoetermeer; Johannes Pieter Greveling, te Den Helder; Klaus voor ’t hekke, te Beuningen; Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn; Frank Peter Janssen, te Utrecht; Cornelis de Jong, te Vierpolders; Cornelis Joppe, te Maassluis; Gerard Kaashoek, te Philippine; Nicolaas Koedam, te Hoogvliet; Sybrandus Cornelis Konijn, te Zwaagdijk; Pieter de Korte, te Heenvliet; Nicolaas Cornelis van der Leeuw, te Rotterdam; Wijnand ’t Mannetje, te Ouddorp; Egbert Anne Middendorp, te Vianen; Cornelis Maarten Minnes, te Den Helder; Arjan Nico Gerard Marie van Nassau, te Vlissingen; Mattheüs Theo Nieboer, te Oost-Souburg; Willem Jan van Oosten, te Hoogvliet; Wilhelmus Hermanus Maria van ’t Padje, te Rotterdam; Leendert Cornelis Peute, te Beusichem; Antje Nellie Pool, te Dordrecht; Martin Cornelis Prot, te ’s-Gravenhage; Geert Jan Reinders, te Appingedam; René Bernhard Rensenbrink, te Zaandam; Willem Cornelis Risseeuw, te Hellevoetsluis; Erik Jan Ruisaard, te Amersfoort; Johannus Albertus van Schalkwijk, te Alkmaar; Adriaan Pieter Schouwenaar, te Dordrecht; Cornelis Spierdijk, te Bergen (NH); Jan Thomas Spiker, te Leidschendam; Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan de IJssel; ir. Pieter Martinus Stuurman, te Zevenaar; Jacobus Bernardus Wilhelmus Steentjes, te Brielle; Geerhardus van der Tempel, te Hoek van Holland; Pieter Johannes van Trigt, te Spijkenisse; Jane van der Veen, te Santpoort Noord; Maarten Verkiel, te Dordrecht; Jacobus Maria de Vos, te Spijkenisse; Hans de Vries, te Santpoort Zuid; Cornelis Adriaan van der Weel, te Middelburg; Dirk Johannes van Weelden, te Spijkenisse; Arnold de With, te Valburg; Robbert Arthur Weermeijer, te Hilversum; Paul Wielders, te Hoek van Holland; Peter van Witteveen te Dover, Kent, Engeland; Egbert Lambert IJmker, te Hilversum; Aart Marinus van Zanten, te Dordrecht;

d. plaatsvervangende voorzitters:

Evert Andreas van den Berg, te Middelburg; Johannes Pieter Greveling, te Den Helder; Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn; Nicolaas Koedam, te Hoogvliet; Pieter de Korte, te Heenvliet; Martin Cornelis Prot, te ’s-Gravenhage; Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan de IJssel; ir. Pieter Martinus Stuurman, te Zevenaar; Jacobus Bernardus Wilhelmus Steentjes, te Brielle; Maarten Verkiel, te Dordrecht; Aart Marinus van Zanten, te Dordrecht;

e. plaatsvervangend secretaris:

Petra Johanna de Graaf-Rijnberg, te Zoetermeer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter stelt in overleg met de leden van de examencommissie een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van het basisdiploma.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

Het secretariaat van de landelijke examencommissie is gehuisvest bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

secretaris-generaal

,

R.J.J.M. Pans

Terug naar begin van de pagina