Regeling vervanging referentierentes

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling vervanging referentierentes

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 1 en 2, eerste lid, van de Wet vervanging referentierentes;

Besluit:

Artikel 1

Ter vervanging van de Amsterdam Interbank Offered Rate en andere daarmee vergelijkbare referentierentes als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervanging referentierentes, wordt aangewezen de Euro Interbank Offered Rate.

Artikel 2

Ter vervanging van de overnight Amsterdam Interbank Offered Rate en andere daarmee vergelijkbare referentierentes als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervanging referentierentes, wordt aangewezen de Euro OverNight Index Average.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

De artikelen 3 en 4 vervallen met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina