Regeling arbeid gedetineerden

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2021.
Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 5

Informatie geldend op 01-12-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-12-2021)

Opmerking

Door Stcrt. 2009/115 is de citeertitel gewijzigd per 15 juni 2009 met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2009. Door Stcrt. 2021/28357 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2021.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1999 Nieuwe-regeling 24-12-1998 Stcrt. 1998, 248 730386/98/DJI 24-12-1998 Stcrt. 1998, 248
Naar boven