Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-06-2023.
Geldend van 06-06-2023 t/m 30-05-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 20d

Informatie geldend op 06-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-11-2021 Wijziging 26-10-2021 Stcrt. 2021, 45379 3240476 26-10-2021 Stcrt. 2021, 45379
01-07-2021 Wijziging 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 3313234 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 Alg. 1
01-09-2017 Nieuw 17-08-2017 Stcrt. 2017, 48627 2117970 17-08-2017 Stcrt. 2017, 48627

Opmerkingen

  1. Artikel VIII van Stcrt. 2021/28357 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven