Vaststelling bedragen Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 30-12-1998 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedragen Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 27 november 1998;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina