Regeling specialisten Pharmacie

Geldend van 24-12-1998 t/m heden

Regeling specialisten Pharmacie

Artikel 1

  • 1 De Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie van 7 oktober 1998, wordt goedgekeurd.

  • 2 De titels, verbonden aan de specialismen die krachtens de in het eerste lid van bedoelde regeling in het leven zijn geroepen, zijn wettelijk erkende specialistentitels.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de goedkeuring van de Minister.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 december 1998

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina