Vaststelling van het tijdstip van beëindiging van de toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 30-12-1998 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling van het tijdstip van beëindiging van de toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met betrekking tot de verstrekking van de blindengeleidehond en de doventolk voor de leefsfeer op grond van artikel 57, eerste en tweede lid, onderdeel b.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 75, vijfde lid, onderdeel a, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, voorzover deze betrekking heeft op het verstrekken van een blindengeleidehond op grond van artikel 57, eerste lid en tweede lid, onderdeel b, van die wet of het beschikbaarstellen van een doventolk op grond van artikel 57, tweede lid, onderdeel b, eindigt met ingang van 1 januari 1999.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de vergoeding van de aanschaf van een blindengeleidehond die vóór 1 juli 1998 is aangevraagd.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina