Vrijstellingsregeling proviandering binnenvaart

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Vrijstellingsregeling proviandering binnenvaart

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder sigaretten, sigaren, rooktabak, bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten en lidstaat, hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet op de accijns.

Artikel 2

 • 2 Indien de bestemming van het schip is gelegen in België, Luxemburg, de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen of de deelstaat Niedersachsen, voor zover het betreft het ten westen van de rivier de Weser gelegen grondgebied daarvan alsmede de steden Bremen of Bremerhafen, bedragen de in het eerste lid bedoelde hoeveelheden:

  • a. voor tabaksproducten:

   sigaretten: 200 stuks

   of

   cigarillo’s (sigaren die per stuk niet meer wegen dan 3 gram): 100 stuks

   of

   sigaren: 50 stuks

   of

   rooktabak: 250 gram

   of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten;

  • b. voor bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten:

   bier: 8 liter

   of

   wijn: 2 liter

   alsmede

   tussenproducten: 2 liter

   of

   overige alcoholhoudende producten: 1 liter.

 • 3 Indien de bestemming van het schip is gelegen in een andere lidstaat dan Nederland, België of Luxemburg, dan wel indien de bestemming is gelegen in een ander gebied in de Bondsrepubliek Duitsland dan omschreven in het tweede lid, bedragen de in het eerste lid bedoelde hoeveelheden het tweevoud van de in het tweede lid genoemde hoeveelheden.

 • 4 De in het tweede en derde lid genoemde hoeveelheden gelden voor ieder bemanningslid dat gedurende de gehele reis naar de andere lidstaat aan boord van het schip aanwezig is. De vrijstelling is niet van toepassing op bemanningsleden beneden de leeftijd van 16 jaar.

Artikel 3

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling proviandering binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Vermeend

Terug naar begin van de pagina