Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1996/1997

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 15-01-1999 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1996/1997

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1996/1997.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1996/1997.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1996.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1996/1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1996/1997

Maand:

september 1996:

1,113

oktober 1996:

1,113

november 1996:

1,113

december 1996:

1,113

januari 1997:

1,113

februari 1997:

1,113

maart 1997:

1,113

april 1997:

1,113

mei 1997:

1,113

juni 1997:

1,113

juli 1997:

1,113

augustus 1997:

1,113

Prijsindexcijfer 1996/1997

Maand:

september 1996:

189,4

oktober 1996:

190,0

november 1996:

189,9

december 1996:

1189,7

januari 1997:

190,2

februari 1997:

190,5

maart 1997:

191,6

april 1997:

191,6

mei 1997:

192,1

juni 1997:

191,3

juli 1997:

192,3

augustus 1997:

192,6
Terug naar begin van de pagina