Besluit vaststelling EMC-normen 1998

[Regeling vervallen per 20-07-2007.]
Geldend van 24-12-1998 t/m 19-07-2007

Besluit vaststelling EMC-normen 1998

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, eerste, tweede en derde lid, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2007]

Vastgesteld worden de in de bijlage van dit besluit opgenomen geharmoniseerde normen inzake elektromagnetische compatibiliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling EMC-normen 1998.

Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage , bedoeld in artikel 1 van het Besluit vaststelling EMC-normen 1998

[Vervallen per 20-07-2007]

Referentienummer en titel

Nederlandse norm

Referentienummer

Datum waarop het

van de norm

 

van de vervangen

vermoeden van

   

norm

overeenstemming ten

     

aanzien van de

     

vervangen norm

     

vervalt Noot 1

EN 50065-1:1991

NEN-EN 50065-1:1992

Geen

Vervallen

Besturing via

     

laagspanningsinstallaties

     

in het frequentiegebied 3

     

kHz tot 148,5 kHz - Deel 1:

     

Algemene eisen,

     

frequentiebanden en

     

elektromagnetische

     

storingen

     

Wijzigingsblad A1:1992 bij

NEN-EN

Noot 2.1

Vervallen

EN 50065-1:1991

50065-1:1992/A1:1994

Noot 3

 

Besturing via

     

laagspanningsinstallaties

     

in het frequentiegebied 3

     

kHz tot 148,5 kHz - Deel 1:

     

Algemene eisen,

     

frequentiebanden en

     

elektromagnetische

     

storingen

     

Wijzigingsblad A2:1995 bij

NEN-EN

Noot 2.1

Vervallen

EN 50065-1:1991

50065-1:1992/A2:1995

Noot 3

 

Besturing via

     

laagspanningsinstallaties

     

in het frequentiegebied 3

     

kHz tot 148,5 kHz - Deel 1:

     

Algemene eisen,

     

frequentiebanden en

     

elektromagnetische

     

storingen

     

Wijzigingsblad A3:1996 bij

NEN-EN

Noot 2.1

Vervallen

EN 50065-1:1991

50065-1:1992/A3:1997

Noot 3

 

Besturing via

     

laagspanningsinstallaties

     

in het frequentiegebied 3

     

kHz tot 148,5 kHz - Deel 1:

     

Algemene eisen,

     

frequentiebanden en

     

elektromagnetische

     

storingen

     

EN 50081-1:1992

NEN-EN 50081-1:1994

Geen

Vervallen

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Algemene

     

emissienorm - Deel 1:

     

Huishoudelijk, handels- en

     

lichtindustriële omgeving

     

EN 50081-2:1993

NEN-EN 50081-2:1994

Geen

Vervallen

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Algemene

     

emissienorm - Deel 2:

     

Industriële omgeving

     

EN 50082-1:1992

NEN-EN 50082-1:1993

Geen

Vervallen

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Algemene

     

immuniteitsnorm. Deel 1:

     

Huishoudelijke, handels- en

     

licht-industriële omgeving

     

EN 50082-1:1997

NEN-EN 50082-1:1997

EN 50082-1:1992

1.7.2001

   

Noot 2.1

 

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Algemene

     

immuniteitsnorm - Deel 1:

     

Huishoudelijke, handels- en

     

licht-industriële omgeving

     

EN 50082-2:1995

NEN-EN 50082-2:1995

Geen

Vervallen

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Algemene

     

immuniteitsnorm - Deel 2:

     

Industriële omgeving

     

EN 50083-2:1995

NEN-EN 50083-2:1995

Geen

Vervallen

Kabeldistributiesystemen

     

voor televisie- en

     

geluidsignalen - Deel 2:

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit voor

     

uitrusting

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN-EN

Noot 2.1

Vervallen

EN 50083-2:1995

50083-2:1995/A1:1997

Noot 3

 

Kabeldistributiesystemen

     

voor televisie- en

     

geluidssignalen - Deel 2:

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit voor

     

uitrusting

     

EN 50090-2-2:1996

NEN-EN 50090-2-2:1997

Geen

1.10.1999

Gebouwbeheersystemen (HBES)

     

- Deel 2-2:

     

Systeemoverzicht - Algemene

     

technische eisen

     

EN 50091-2 :1995

NEN-EN 50091-2:1995

Geen

1.3.1999

Niet-onderbreekbare

     

voedingen - Deel 2: EMC-

     

eisen

     

EN 50130-4:1995

NEN-EN 50130-4:1996

Geen

1.1.2001

Alarmsystemen -

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Deel 4:

     

Productgroepnorm:

     

Immuniteitseisen voor

     

onderdelen van brand-,

     

inbraak- en sociale

     

alarmsystemen

     

EN 50148:1995

NEN-EN 50148:1995

Geen

Vervallen

Elektronische taximeters

     

EN 50199:1995

NEN-EN 50199:1996

Geen

Vervallen

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC)

     

productnorm voor

     

booglastoestellen

     

EN 50227:1997

NEN-EN 50277:1997

Geen

1.4.1998

Stuurstroomkringen en

     

schakelelementen -

     

Naderingssensoren -

     

Gelijkstroom-interface voor

     

naderingssensoren en

     

schakelversterkers (NAMUR)

     

EN 55011:1991

NEN-EN 55011:1992

Geen

Vervallen

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor

     

radiostoring door HF-

     

apparatuur voor

     

industriële,

     

wetenschappelijke en

     

medische doeleinden (zgn.

     

ISM-apparatuur)

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN-EN 55011 : A1

Noot 2.1

Vervallen

EN 55011:1991

(in voorbereiding)

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor

     

radiostoring door HF-

     

apparatuur voor

     

industriële,

     

wetenschappelijke en

     

medische doeleinden (zgn.

     

ISM-apparatuur)

     

Wijzigingsblad A2:1996 bij

NEN-EN 55011 : A2

Noot 2.1

Vervallen

EN 55011:1991

(in voorbereiding)

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor

     

radiostoring door HF-

     

apparatuur voor

     

industriële,

     

wetenschappelijke en

     

medische doeleinden (zgn.

     

ISM-apparatuur)

     

EN 55013:1990

NEN-EN 55013:1994

Geen

Vervallen

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor de

     

radiostoring door radio- en

     

TV-ontvangers en

     

aanverwante apparatuur

     

Wijzigingsblad A12:1994 bij

NEN-EN 55013/A12:1995

Noot 2.1

31.12.1998

EN 55013:1990

 

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor de

     

radiostoring door radio- en

     

televisie-ontvangers

     

Wijzigingsblad A13:1996 bij

NEN-EN 55013/A13:1997

Noot 2.1

1.6.1999

EN 55013:1990

 

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor de

     

radiostoring door radio- en

     

televisie-ontvangers

     

EN 55014-1:1993

NEN-EN 55014:1994

Geen

Vervallen

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor de

     

radiostoringseigenschappen

     

van door elektromotoren

     

aangedreven toestellen en

     

van thermische toestellen

     

voor huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik,

     

elektrisch gereedschap en

     

soortgelijke elektrische

     

apparaten

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN-EN 55014-1:

Noot 2.1

Vervallen

EN 55014-1:1993

1994/A1:1998

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden voor de

     

radiostoringseigenschappen

     

van door elektromotoren

     

aangedreven toestellen en

     

van thermische toestellen

     

voor huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik,

     

elektrisch gereedschap en

     

soortgelijke elektrische

     

apparaten

     

EN 55014-2:1997

NEN-EN 55014-2:1998

Geen

1.1.2000

 

8

   
 

(in voorbereiding)

   

Immuniteitseisen voor

     

huishoudelijke toestellen,

     

gereedschap en soortgelijke

     

apparaten

     

EN 55015:1993

NEN-EN 55015:1993

Geen

Vervallen

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

elektrische verlichtings-

     

en soortgelijke apparatuur

     

EN 55015:1996

NEN-EN 55015:1997

EN 55015:1993

1.1.2000

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

elektrische verlichting en

     

soortgelijke apparatuur

     

Wijzigingsblad A1 :1997 bij

NEN-EN

Noot 2.1

1.1.2000

EN 55015:1996

55015:1997/A1:1998

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

elektrische verlichting en

     

soortgelijke apparatuur

     

EN 55020:1988

NEN-EN 55020 : 1988

Geen

Vervallen

Immuniteit voor

     

radiostoringen van radio-

     

en TV-ontvangers en

     

aanverwante apparatuur

     

EN 55020:1994

NEN-EN 55020:1995

EN 55020:1988

31.12.1998

   

Noot 2.1

 

Elektromagnetische

     

immuniteit van

     

omroepontvangers en

     

aanverwante apparatuur

     

Wijzigingsblad A11:1996 bij

NEN-EN

Noot 2.1

1.6.1999

EN 55020:1994

55020:1995/A11:1997

Noot 3

 

Elektromagnetische

     

immuniteit van

     

omroepontvangers en

     

aanverwante apparatuur

     

EN 55022:1987

NEN-EN 55022 : 1987

Geen

Vervallen

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

gegevensverwerkende

     

apparatuur

     

EN 55022:1994

NEN-EN 55022:1995

EN 55022:1987

31.12.1998

   

Noot 2.1

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

gegevensverwerkende

     

apparatuur

     

Wijzigingsblad A1:1995 bij

NEN-EN

Noot 2.1

31.12.1998

EN 55022:1994

55022:1995/A1:1996

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

gegevensverwerkende

     

apparatuur

     

Wijzigingsblad A2:1997 bij

NEN-EN 55022 : A2

Noot 2.1

31.12.1998

EN 55022:1994

(in voorbereiding)

Noot 3

 

Grenswaarden en

     

meetmethoden van

     

radiostoringskenmerken van

     

gegevensverwerkende

     

apparatuur

     

EN 55103-1:1996

NEN-EN 55103-1:1997

Geen

1.9.1999

Elektromagnetische

     

compatibiliteit -

     

Productgroepnorm voor

     

audio-, video- en

     

audiovisuele toestellen en

     

voor

     

lichtbesturingsapparatuur

     

voor professionele

     

doeleinden - Deel 1:

     

Emissie

     

EN 55103-2:1996

NEN-EN 55103-2:1997

Geen

1.9.1999

Elektromagnetische

     

compatibiliteit

     

Productroepnorm voor audio-

     

, video- en audiovisuele

     

toestellen en voor

     

lichtbesturingsapparatuur

     

voor professionele

     

doeleinden - Deel 2:

     

Immuniteit

     

EN 60118-13:1997

NEN-EN-IEC

Geen

1.7.1998

 

60118-13:1997

   

Hoortoestellen - Deel 13:

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC) -

     

Productnorm

     

EN 60439-1:1994

NEN-EN-IEC 60439-1:1997

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakel- en

     

verdeelinrichtingen - Deel

     

1: Geheel of gedeeltelijk

     

aan typeproeven onderworpen

     

samenstellingen

     

Wijzigingsblad A11:1996 bij

NEN-EN-IEC 60439-1:1997

Noot 2.1

Vervallen

EN 60439-1:1994

 

Noot 3

 

Laagspanningsschakel- en

     

verdeelinrichtingen - Deel

     

1: Geheel of gedeeltelijk

     

aan typeproeven onderworpen

     

samenstellingen

     

EN 60521:1995

NEN 10521:1995

Geen

Vervallen

Inductie kilowattuurmeters

     

van de klassen 0,5, 1 en 2

     

EN 60555-2:1987

NEN 10555-2:1988

Geen

Vervallen

Netvervuiling veroorzaakt

     

door huishoudelijke en

     

soortgelijke elektrische

     

apparatuur - Deel 2:

     

Harmonischen

     

EN 60555-3:1987

NEN 10555-3:1992

Geen

Vervallen

Netvervuiling veroorzaakt

     

door huishoudelijke en

     

soortgelijke elektrische

     

toestellen - Deel 3:

     

Spanningsvariaties

     

Wijzigingsblad A1 :1991 bij

Opgenomen in NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60555-3:1987

10555-3:1992

Noot 3

 

Netvervuiling veroorzaakt

     

door huishoudelijke en

     

soortgelijke elektrische

     

toestellen - Deel 3:

     

Spanningsvariaties

     

EN 60601-1-2:1993

NEN 10601-1-2:1993

Geen

Vervallen

Medische elektrische

     

toestellen - Deel 1:

     

Algemene veiligheidseisen -

     

Sectie 2: Secundaire norm:

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit - Eisen en

     

beproevingen

     

EN 60669-2-1:1996

NEN-EN-IEC

Geen

1.6.1999

 

60669-2-1:1997

   

Schakelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik in

     

vaste elektrische

     

installaties - Deel 2:

     

Bijzondere eisen - Sectie

     

1: Elektronische

     

schakelaars

     

Wijzigingsblad A11:1997 bij

NEN-EN-IEC

Noot 2.1

1.6.1999

EN 60669-2-1:1996

60669-2-1:1997/A11:1977

Noot 3

 

Schakelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik in

     

vaste elektrische

     

installaties - Deel 2:

     

Bijzondere eisen - Sectie

     

1: Elektronische

     

schakelaars

     

EN 60669-2-2:1997

NEN-EN-IEC

Geen

1.6.1999

 

60669-2-2:1997

   

Schakelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik in

     

vaste elektrische

     

installaties - Deel 2:

     

Bijzondere eisen - Sectie

     

2: Elektromagnetische

     

schakelaars voor bediening

     

op afstand

     

EN 60669-2-3:1996

NEN-EN 60669-2-3:1996

Geen

1.6.1999

 

Inmiddels vervangen

   
 

door NEN-EN-IEC

   
 

60669-2-3:1998

   

Schakelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik in

     

vaste elektrische

     

installaties - Deel 2:

     

Bijzondere eisen - Sectie

     

3: Schakelaars met

     

vertraagde uitschakeling

     

EN 60687:1992

NEN 10687:1993

Geen

Vervallen

Statische Kilowattuurmeters

     

van de klassen 0,2 S en 0,5

     

S

     

EN 60730-1:1995

NEN EN 60730-1:1995

Geen

Niet van toepassing

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene eisen

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN EN

Noot 2.1

Niet van toepassing

EN 60730-1:1995

60730-1:1995/A1:1997

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene eisen

     

Wijzigingsblad A11:1996 bij

NEN EN

Noot 2.1

Niet van toepassing

EN 60730-1:1995

60730-1:1995/A11:1996

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene eisen

     

EN 60730-2-5:1995

NEN 10730-2-5:1995

EN 60730-1:1995

15.12.2000

   

Noot 2.3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-5: Bijzondere eisen voor

     

elektrische

     

branderautomaten

     

EN 60730-2-6:1995

NEN 10730-2-6:1995

EN 60730-1:1995

15.12.2000

   

Noot 2.3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-6: Bijzondere eisen voor

     

elektrische drukgevoelige

     

regelaars inclusief

     

mechanische eisen

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN

Noot 2.1

15.12.2000

EN 60730-2-6:1995

10730-2-6:1995/A1:1997

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-6: Bijzondere eisen voor

     

elektrische drukgevoelige

     

regelaars inclusief

     

mechanische eisen

     

EN 60730-2-7:1991

NEN 10730-2-7:1992

EN 60730-1:1995

1.1.2000

   

Noot 2.3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2: Bijzondere eisen voor

     

tijdschakelaars,

     

tijdklokken en

     

klokgestuurde

     

programmaschakelaars

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN

Noot 2.1

1.1.2000

EN 60730-2-7:1991

10730-2-7:1992/A1:1997

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2: Bijzondere eisen voor

     

tijdschakelaars,

     

tijdklokken en

     

klokgestuurde

     

programmaschakelaars

     

EN 60730-2-8:1995

NEN 10730-2-8:1995

EN 60730-1:1995

15.12.2000

   

Noot 2.3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-8: Bijzondere eisen voor

     

elektrisch bediende

     

waterafsluiters inclusief

     

mechanische eisen

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN

Noot 2.1

15.12.2000

EN 60730-2-8:1995

10730-2-8:1995/A1:1997

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-8: Bijzondere eisen voor

     

elektrisch bediende

     

waterafsluiters inclusief

     

mechanische eisen

     

Wijzigingsblad A2:1997 bij

NEN

Noot 2.1

15.12.2000

EN 60730-2-8:1995

10730-2-8:1995/A2:1997

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-8: Bijzondere eisen voor

     

elektrisch bediende

     

waterafsluiters inclusief

     

mechanische eisen

     

EN 60730-2-9:1995

NEN 10730-2-9:1995

EN 60730-1:1995

15.12.2000

   

Noot 2.3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-8: Bijzondere eisen voor

     

temperatuurgevoelige

     

regelaars

     

Wijzigingsblad A1:1996 bij

NEN

Noot 2.1

15.12.2000

EN 60730-2-9:1995

10730-2-9:1995/A1:1996

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijke en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-9: Bijzondere eisen voor

     

temperatuurgevoelige

     

regelaars

     

Wijzigingsblad A2:1997 bij

NEN

Noot 2.1

15.12.2000

NEN 60730-2-9:1995

10730-2-9:1995/A2:1997

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-9: Bijzondere eisen voor

     

temperatuurgevoelige

     

regelaars

     

EN 60730-2-11:1993

NEN 10730-2-11:1994

EN 60730-1:1995

1.7.2000

   

Noot 2.3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-11: Bijzondere eisen voor

     

energieregelaars

     

Wijzigingsblad A1:1997 bij

NEN 60730-2-11:A1

Noot 2.1

1.7.2000

EN 60730-2-11:1993

 

Noot 3

 

Automatische elektrische

     

regelaars voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

2-11: Bijzondere eisen voor

     

energieregelaars

     

EN 60870-2-1:1996

NEN 10870-2-1:1996

Geen

Vervallen

Materieel en systemen voor

     

besturing op afstand - Deel

     

2: Gebruiksomstandigheden -

     

Sectie 1: Voedingen en

     

elektromagnetische

     

compatibiliteit

     

EN 60945:1997

NEN 10945:1997

Geen

Vervallen

Maritieme navigatie- en

     

radiocommunicatie-

     

apparatuur en systemen -

     

Algemene eisen -

     

Beproevingsmethoden en

     

vereiste

     

beproevingsresultaten (IEC

     

945:1996)

     

EN 60947-1:1991

NEN-EN 60947-1:1995

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 1: Algemene

     

richtlijnen

     

Wijzigingsblad A11:1994 bij

NEN-EN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-1:1991

60947:1991/A11:1995

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 1: Algemene

     

richtlijnen

     

EN 60947-2:1996

NEN 10947-2:1996

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel - 2:

     

Vermogenschakelaars

     

Wijzigingsblad A11:1997 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-2:1996

10947-2:1996/A11:1997

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 2: Vermogensschakelaar

     

EN 60947-3:1992

NEN 10947-3:1995

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 3: Schakelaars,

     

scheiders, combinaties

     

schakelaars/scheiders en

     

met smeltveiligheden

     

samengestelde eenheden

     

Wijzigingsblad A1:1995 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-3:1992

10947-3:1995/A1:1995

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 3: Schakelaars

     

scheiders, combinaties

     

schakelaars/scheiders en

     

met smeltveiligheden

     

samengestelde eenheden

     

EN 60947-4-1:1992

NEN 10947-4-1:1993

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 4: Schakelaars en

     

aanzetters voor motoren -

     

Sectie 1:

     

Elektromagnetische

     

schakelaars en aanzetters

     

voor motoren

     

Wijzigingsblad A2:1997 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-4-1:1992

10947-4-1:1993/A2:1997

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 4: Schakelaars en

     

aanzetters voor motoren -

     

Sectie 1:

     

Elektromagnetische

     

schakelaars en aanzetters

     

voor motoren

     

EN 60947-4-2:1996

NEN 10947-4-2:1996

Geen

1.3.1999

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 4: Schakelaars en

     

aanzetters voor motoren -

     

Sectie 2:

     

Wisselstroomhalfgeleider-

     

schakelaars en aanzetters

     

voor motoren

     

EN 60947-5-1:1991

NEN 10947-5-1:1994

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 5: Stuurstroomkringen

     

en schakelelementen -Sectie

     

1: Elektromechanische

     

stuurstroomkringen

     

Wijzigingsblad A12:1997 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-5-1:1991

10947-5-1:1994/A12:1997

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 5: Stuurstroomkringen

     

en schakelelementen -

     

Sectie 1:

     

Elektromechanische

     

stuurstroomkringen

     

EN 60947-5-2:1997

NEN-EN-IEC

Geen

1.6.1999

 

60947-5-2:1997

   

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 5: Stuurstroomkringen

     

en schakelelementen -

     

Sectie 2:

     

Naderingsschakelaars

     

EN 60947-6-1:1991

NEN 10947-6-1:1994

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 6: Meervoudige-

     

functieschakelaars - Sectie

     

1: Automatische

     

netomschakelaars

     

Wijzigingsblad A11:1997 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-6-1:1991

10947-6-1:1994/A11:1997

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 6: Meervoudige-

     

functieschakelaars - Sectie

     

1: Automatische

     

netomschakelaars

     

EN 60947-6-2:1993

NEN 10947-6-2:1993

Geen

Vervallen

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 6: Meervoudige-

     

functieschakelaars - Sectie

     

2: Besturing- en

     

beveiligingsschakelaars (of

     

apparaten)

     

Wijzigingsblad A11:1997 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 60947-6-2:1993

10947-6-2:1993/A11:1997

Noot 3

 

Laagspanningsschakelaars -

     

Deel 6: Meervoudige-

     

functieschakelaars - Sectie

     

2: Besturing- en

     

beveiligingsschakelaars (of

     

apparaten)

     

EN 61000-3-2:1995

NEN 11000-3-2:1995

EN 60555-2:1987

1.1.2001

   

Noot 2.2

 
   

Noot 4

 

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC) -

     

Deel 3: Limietwaarden -

     

Sectie 2: Limietwaarden

     

voor de emissie van

     

harmonische stromen

     

(Ingangsstromen van de

     

toestellen kleiner dan of

     

gelijk aan 16 A)

     

Wijzigingsblad A13:1997 bij

NEN-EN-IEC

Noot 2.1/A13:1997

1.1.2001

EN 61000-3-2:1995

61000-3-2:1995

Noot 3

 

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC)- Deel

     

3: Limietwaarden - Sectie

     

2: Limietwaarden voor de

     

emissie van harmonische

     

stromen (Ingangsstromen van

     

de toestellen kleiner dan

     

of gelijk aan 16 A)

     

EN 61000-3-3:1995

NEN 11000-3-3:1995

EN 60555-3:1987

1.1.2001

   

Noot 2.2

 
   

Noot 5

 

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC) -

     

Deel 3: Limietwaarden -

     

Sectie 3: Limietwaarden

     

voor de

     

spanningsschommelingen en

     

flikkering in

     

laagspanningsnetten voor

     

apparatuur met een

     

ingangstroom tot en met 16

     

A per fase

     

EN 61008-1:1994

NEN-EN 61008-1:1995

Geen

1.7.2000

Aardlekschakelaars zonder

     

ingebouwde

     

overstroombeveiliging voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene bepalingen

     

Wijzigingsblad A2:1995 bij

NEN-EN-IEC 61008-1:1995

Noot 2.1/A2:1997

1.7.2000

EN 61008-1:1994

 

Noot 3

 

Aardlekschakelaars zonder

     

ingebouwde

     

overstroombeveiliging voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene bepalingen

     

EN 61009-1:1994

NEN-EN 61009-1:1995

Geen

1.7.2000

Aardlekschakelaars met

     

ingebouwde

     

overstroombeveiliging voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene bepalingen

     

Wijzigingsblad A1:1995 bij

NEN- -1:1995/A1: EN

Noot 2.1

1.7.2000

EN 61009-1:1994

61009:1997

Noot 3

 

Aardlekschakelaars met

     

ingebouwde

     

overstroombeveiliging voor

     

huishoudelijk en

     

soortgelijk gebruik - Deel

     

1: Algemene bepalingen

     

EN 61036:1996

NEN 61036 : 1996

Noot 2.1

Vervallen

   

EN 61036:1992

 

Statische kilowattuurmeters

     

van de klassen 1 en 2 voor

     

wisselstroom

     

EN 61037:1992

NEN 11037:1993

Geen

Vervallen

Toonfrequent-ontvangers

     
       

voor tariefsturing en

     

belastingregeling

     

Wijzigingsblad A1:1996 bij

NEN 11037:1993/A1:1996

Noot 2.1

Vervallen

EN 61037:1992

 

Noot 3

 

Toonfrequent-ontvangers

     

voor tariefsturing en

     

belastingregeling

     

EN 61038:1992

NEN 11038:1993

Geen

Vervallen

Schakelklokken voor

     

tariefsturing en

     

belastingregeling

     

Wijzigingsblad A1:1996 bij

NEN 11038:1993/A1:1996

Noot 2.1

Vervallen

EN 61038:1992

 

Noot 3

 

Schakelklokken voor

     

tariefsturing en

     

belastingregeling

     

EN 61131-2:1994

NEN 11131-2:1994

Geen

Vervallen

Programmeerbare besturingen

     

- Deel 2: Apparatuureisen

     

en -beproevingen

     

Wijzigingsblad A11:1996 bij

NEN

Noot 2.1

Vervallen

EN 61131-2:1994

11131-2:1994/A11:1996

Noot 3

 

Programmeerbare besturingen

     

- Deel 2: Apparatuureisen

     

en -beproevingen

     

EN 61543:1995

NEN 11543:1995

Geen

4.7.1998

Aardlekschakelaars voor

     

huishoudelijk en dergelijk

     

gebruik -

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit

     

EN 61547:1995

NEN 11547:1995

Geen

Vervallen

Materieel voor algemene

     

verlichtingsdoeleinden -

     

EMC immuniteitseisen

     

EN 61800-3:1996

NEN 11800-3:1996

Geen

Vervallen

Regelbare elektrische

     

aandrijfsystemen - Deel 3:

     

EMC productnorm met

     

inbegrip van specifieke

     

beproevingsmethoden

     

ETS 300 684:1997

ETS 300 684 : 1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor commercieel

     

verkrijgbare amateur

     

radioapparatuur

     

ETS 300 279

ETS 300 279

Geen

 

ETS 300 279/A1:1997

ETS 300 279/A1: 1997

   

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor mobiele radio op

     

particuliere grond (PMR) en

     

neveninstallaties (spraak

     

en/of zonder spraak)

     

ETS 300 340

ETS 300 340

Geen

 

ETS 300 340/A1:1997

ETS 300340/A1:1997

   

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC) voor

     

het Europese

     

radioberichtensysteem

     

(ERMES)

     

personenoproepontvangers

     

ETS 300 445

ETS 300 445

Geen

 

ETS 300 445/A1:1997

ETS 300 445/A1:1997

   

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor draadloze microfoons

     

en

     

audioverbindingsapparatuur

     

voor vergelijkbare

     

radiofrequentie (RF)

     

ETS 300 447:1997

ETS 300 447:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor VHF FM radiozenders

     

ETS 300 673:1997

ETS 300 673:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor terminalapparatuur met

     

zeer kleine opening voor

     

4/6 GHz en 11/12/13/14 GHz

     

(VSAT) en nieuwsverzameling

     

per satelliet (SNG) voor

     

11/12/13/14 GHz

     

verplaatsbare apparatuur

     

voor grondstation (TES)

     

ETS 300 385

ETS 300 385

Geen

 

ETS 300 385/A1:1997

ETS 300 385/A1:1997

   

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor digitale vaste

     

radioverbindingen en

     

neveninstallaties met

     

gegevensoverdrachtsnelheden

     

van ongeveer 2 Mbit/s en

     

hoger

     

ETS 300 446:1997

ETS 300 446:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor tweede generatie

     

draadloze

     

telefoontoestellen (CT2)

     

opererend tussen de

     

frequentiebanden van 864,1

     

MHz en 868,1 MHz, met

     

inbegrip van openbare

     

toegangsdiensten

     

ETS 300 680-1:1997

ETS 300 680-1:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor MS-band (CB) radio en

     

neveninstallaties (spraak

     

en/of geen spraak)

     

ETS 300 680-2:1997

ETS 300 680:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor MS-band (CB) radio en

     

neveninstallaties (spraak

     

en/of geen spraak) - Deel

     

2: Dubbelzijband (DSB)

     

en/of eenzijband (SSB)

     

ETS 300 682:1997

ETS 300 680:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor apparatuur voor

     

personenoproepsystemen op

     

eigen terrein

     

ETS 300 683:1997

ETS 300 683:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteitsnorm (EMC)

     

voor installaties met kort

     

frequentiebereik (SRD)

     

opererend op frequenties

     

tussen 9 kHz en 25 GHz

     

ETS 300 329:1997

ETS 300 329:1997

Geen

 

Radioinstallaties en

     

systemen (RES) -

     

Elektromagnetische

     

compatibiliteit (EMC) voor

     

verbeterde digitale

     

draadloze

     

telecommunicatieapparatuur

     

(DECT)

     

ETS 300 386-2:1997

ETS 300 386-2:1997

Geen

 

Apparatuurtechniek

     

(Equipment Engineering, EE)

     

- Netwerkapparatuur

     

openbare telecommunicatie -

     

Vereisten

     

Elektromagnetische

     

Compatibiliteit (EMC) -

     

Deel 2: productfamilienorm

     

(*)

OEN: Europese normalisatie-instituut.

CEN: Stassartstraat 36, B-1050 Brussel, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 5500819

CENELEC: Stassartstraat 35, B-1050 Brussel, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 6919

ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel: (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 4716.

Algemene opmerking: Voor de product (groep) normen waar "geen" is vermeld in de derde kolom en de datum van beëindiging van overeenstemming nog niet is overschreden, geven de algemene normen ook het vermoeden van overeenstemming.

Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2: De nieuwe norm heeft en ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn en de nieuwe genoemde wijzigingsbladen; de vervallen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder de nieuwe genoemde wijzigingsbladen.

Noot 4: Voor producten die buiten het toepassingsgebied vallen van EN 60555-2:1987 geven de generieke normen het vermoeden van overeenstemming tot 1.1.2001.

Noot 5: Voor producten die buiten het toepassingsgebied vallen van EN 60555-2:1987 geven de generieke normen het vermoeden van overeenstemming tot 1.1.2001.

Terug naar begin van de pagina