Regeling vaststelling aanvraagperioden 1999 EG-premies ooien, stieren en ossen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 20-12-1998 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling aanvraagperioden 1999 EG-premies ooien, stieren en ossen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als perioden als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend, worden voor 1999 de volgende perioden vastgesteld:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagperioden 1999 EG-premies ooien, stieren en ossen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina