Wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 17-12-1999 t/m 10-06-2005

Wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 9, 16, tweede en derde lid, en 19 van het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen en artikel 10 van de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching.]

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching bedraagt:

    • a. voor subsidies met betrekking tot zeescheepsbouworders f 97.000.000,00;

    • b. voor andere subsidies dan omschreven onder a, f 15.000.000,00.

Artikel IV

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina