Regeling vaststelling subsidieplafonds eerste tender EET-projecten 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 12-12-1999 t/m 31-12-2003

Regeling vaststelling subsidieplafonds eerste tender EET-projecten 1999

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 29 april 1999 tot en met 2 augustus 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie op grond van aanvragen, ontvangen in de in artikel 1 genoemde periode, bedraagt voor E.E.T.-kiemprojecten f 2.500.000,00, en voor andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten f 57.500.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina