Subsidieplafond Subsidieregeling 1999 managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 20-12-1998 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond Subsidieregeling 1999 managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina