Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Besluit van 16 december 1998 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 1998, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/LIV/98/36774;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1998, no. W12.98.0553);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 1998, directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/LIV/98/40394;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 De overhevelingstoeslag over het jaar 1999 is gelijk aan 2,2% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 1 830,=.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina