Vaststelling subsidieplafond voor de eerste tender BTS in 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 27-08-1999 t/m 31-12-2003

Vaststelling subsidieplafond voor de eerste tender BTS in 1999

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 1 januari 1999 tot en met 12 april 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina