Regeling vacatiegelden secretarissen

[Regeling vervallen per 08-11-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 07-11-2009

Regeling vacatiegelden secretarissen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 62, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-11-2009]

De vacatiegelden bedoeld in artikel 62, eerste lid, voor de secretarissen en de plaatsvervangend secretarissen van de tuchtcolleges en het centrale tuchtcollege bedragen € 196,03 per zaak.

Artikel 2

[Vervallen per 08-11-2009]

De vacatiegelden voor een vooronderzoek bedragen € 149,75 per vooronderzoek.

Artikel 3

[Vervallen per 08-11-2009]

De onkostenvergoedingen voor het voeren van de administratie bedragen per zaak:

Onkostenvergoedingen Groningen en Den Haag € 207,38

Onkostenvergoeding Amsterdam, Zwolle en Eindhoven € 52,64

Artikel 4

[Vervallen per 08-11-2009]

De coördinatievergoeding bij inzet plaatsvervangende secretarissen bedraagt € 23,60

Artikel 5

[Vervallen per 08-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1997.

Artikel 6

[Vervallen per 08-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden secretarissen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina