Regeling vacatiegelden leden beroepsgenoten college van medisch toezicht

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling vacatiegelden leden beroepsgenoten college van medisch toezicht

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 62, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

De vacatiegelden bedoeld in artikel 62, eerste lid, voor de leden en de plaatsvervangend leden beroepsgenoten van het college van medisch toezicht bedragen € 190,59 per zitting van het college.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden leden beroepsgenoten college van medisch toezicht.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina