Wijziging Uitvoeringsregeling BMKB 1997 en vaststelling subsidieplafond 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 14-03-1999 t/m 31-12-2008

Wijziging Uitvoeringsregeling BMKB 1997 en vaststelling subsidieplafond 1999

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorrtisma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina