Uitvoeringsregeling StiREA 1999

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 20-12-1998 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling StiREA 1999

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, 7, eerste lid, 9, tweede lid, en 30 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 3 Van het bedrag genoemd in het eerste lid is beschikbaar:

    • a. f 25 000 000,00 voor ontwikkelingsprojecten en

    • b. f 25 000 000,00 voor revitaliseringsprojecten.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c, van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit wordt vastgesteld op:

  • a. f 15.000.000,00 voor ontwikkelingsprojecten en

  • b. f 3.750.000,00 voor revitaliseringsprojecten.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling StiREA 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage , 15 december 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina