Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 25-01-2007 t/m 30-06-2009

Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 3, tweede, vijfde en zesde lid, van het Besluit milieuverslaglegging;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Als model voor het opstellen van overheidsverslagen als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het besluit, voor alle in bijlage I van dat besluit aangewezen gevallen, wordt vastgesteld het model opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die gedurende een periode van 1 maand vanaf het tijdstip van publicatie in de Staatscourant, in de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ter inzage zullen worden gelegd.

’s-Gravenhage, 14 december 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage , behorende bij de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 4 september 2002, nr. KVI/2002072865, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

[Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 223037.png
Bijlage 223038.png
Bijlage 223039.png
Bijlage 223040.png
Bijlage 223041.png
Bijlage 223042.png
Bijlage 223043.png
Bijlage 223044.png
Bijlage 223045.png
Bijlage 223046.png
Bijlage 223047.png
Bijlage 223048.png
Bijlage 223049.png
Bijlage 223050.png
Bijlage 223051.png
Bijlage 223052.png
Bijlage 241981.png
Bijlage 223055.png
Bijlage 223056.png
Bijlage 223058.png
Bijlage 224037.png
Bijlage 223059.png
Bijlage 223060.png
Bijlage 223061.png
Terug naar begin van de pagina