Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het [...] enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)

Geldend van 01-08-1999 t/m heden

Wetstechnische informatie voor HOOFDSTUK II

Informatie geldend op 01-08-1999

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina