Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1999

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2000.]
Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1999

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 1999:

Categorie 1

/ ƒ 280,-

voor vierwielige personenauto’s en bestelauto’s;

Categorie 2

/ ƒ 95,-

voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 1;

Categorie 3

/ ƒ 280,-

voor autobussen en vrachtauto’s;

Categorie 4

/ ƒ 280,-

voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 3;

Categorie 5

/ ƒ 560,-

voor trekkers met opleggers;

Categorie 6

/ ƒ 95,-

voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 tot en met 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

Categorie 7

/ ƒ 95,-

voor landbouwwerktuigen;

Categorie 8

/ ƒ 95,-

voor rijwielen met hulpmotor.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina