Instellingsbeschikking Millennium Platform Transport

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 18-12-1998 t/m 30-04-2004

Instellingsbeschikking Millennium Platform Transport

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Ingesteld wordt het tijdelijk overlegorgaan millenniumproblematiek in de transportsector. Het overlegorgaan wordt verder genoemd: Millennium Platform Transport, afgekort tot MPT.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

Het tijdelijke overlegorgaan wordt met ingang van 1 april 2000 ontbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

Het doel van het MPT is het bevorderen van overleg ten einde:

 • -

  de mogelijke onveiligheid van de transportsector ten gevolge van het millennium te beperken of te voorkomen en

 • -

  schade te voorkomen of te beperken door te zorgen dat het transport in Nederland operationeel blijft na de millenniumwisseling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Ter verwezenlijking van de onder artikel 3 genoemde doelstelling worden de volgende middelen gehanteerd:

 • 1. het informeren van de transportsector over het millenniumprobleem en de mogelijke ernst hiervan (duidelijk maken aan medewerkers en management dat het millenniumprobleem niet uitsluitend 1 januari 2000 betreft en dat alle systemen ‐ boordcomputers, routeplanners, communicatiemiddelen, facturering en dergelijke ‐mogelijk getroffen worden.),

 • 2. het bevorderen van de uitwisseling van informatie binnen de transportsector over geconstateerde fouten en hoe deze op te lossen,

 • 3. het monitoren van de voortgang van de aanpak van de millennium-problematiek in de transportsector door onder andere regelmatig overleg te voeren met betrokkenen,

 • 4. het actief voorlichten van management en betrokken medewerkers van de transportsector over het millenniumprobleem en de noodzaak van samenwerking,

 • 5. het met elkaar in contact brengen van medewerkers en management van de transport-sector met het oog op het verbeteren van informatie-uitwisseling en samenwerking.

 • 6. het regelmatig voeren van overleg met alle deelnemers,

 • 7. het voeren van het secretariaat van het MPT,

 • 8. het maken van nadere afspraken over de verdere aanpak van de millennium-problematiek, zowel tussen de deelnemers in de diverse transportbranches onderling als tussen de branches en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

 • 9. het regelmatig informeren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de voortgang van de aanpak van het millenniumprobleem in de transportsector.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2004]

Voor het MPT zijn de volgende betrokkenen of hun organisaties aangewezen die zich kunnen doen vertegenwoordigen:

ATAN

Air Transport Association of the Netherlands

BN

Binnenvaart Nederland

EVO

Eigen vervoerders Organisatie

FENEX

Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KNV

Koninklijk Nederlands Vervoer

KVNR

Koninklijke vereniging van Nederlandse Reders

NHR

Nationale Havenraad

NS

Nederlandse Spoorwegen

Schuttevaer

KSV ’Schuttevaer’

SVZ

Havenondernemersvereniging Rotterdam SVZ

TLN

Transport en Logistiek Nederland

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2004]

De minister benoemt twee ambtenaren van haar ministerie als lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2004]

Het MPT rapporteert elke drie maanden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de voortgang van de werkzaamheden en de gekozen aanpak.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Secretaris-Generaal en diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina