Verevening kanselarijrechten in Suriname

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2003

Verevening kanselarijrechten in Suriname

De minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 12 van de Wet op de Kanselarijrechten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De verevening van kanselarijrechten in Suriname geschiedt in US dollars.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1998

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina