Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1999

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1999

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a, 71a en 84c van de Wet op de accijns in samenhang met artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Artikel I

In de Wet op de accijns worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • A. 1. In artikel 27, eerste lid, onderdeel a, worden ’f 1373,50’ en ’f 1230,80’ vervangen door onderscheidenlijk: f 1402,30 en f 1256,60.

    • A. 2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ’f 708,30’ vervangen door: f 723,20.

    • B. In artikel 71a, tweede lid, wordt f 50’ vervangen door: f 51,10.

Artikel III

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1999.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina