Vrijstellingsregeling kunstaasvisserij Oostvoornsemeer

[Regeling vervallen per 21-12-2006.]
Geldend van 13-12-1998 t/m 20-12-2006

Vrijstellingsregeling kunstaasvisserij Oostvoornsemeer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Gezien het verzoek van de Federatie van Hengelsportverenigingen ’De Randstad’ d.d. 23 juni 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

Van artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het vissen met de hengel, geaasd met enig kunstaas, in het Oostvoornsemeer.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1998

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina