Regeling vaststelling premiepercentage nabestaanden-verzekering 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Regeling houdende vaststelling premiepercentage nabestaandenverzekering voor het jaar 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering wordt voor het jaar 1999 vastgesteld op 1,40.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage nabestaanden-verzekering 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina