Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 07-06-2023.
Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 07-06-2023

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 07-06-2023)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-06-2023 Wijziging 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448 IENW/BSK-2023/93240 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448
26-05-2021 Wijziging 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120 IENW/BSK-2021/109825 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120
03-02-2021 Wijziging 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040 IENW/BSK-2021/7114 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040
01-07-2019 Wijziging 12-06-2019 Stcrt. 2019, 32081 IENW/BSK-2019/101820 12-06-2019 Stcrt. 2019, 32081
20-04-2019 Wijziging 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877 IENW/BSK-2019/53324 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877
01-05-2018 Wijziging 26-04-2018 Stcrt. 2018, 23654 IENW/BSK-2018/83789 26-04-2018 Stcrt. 2018, 23654
01-08-2017 Wijziging 07-06-2017 Stcrt. 2017, 27098 IENM/BSK-2016/229044 06-07-2017 Stb. 2017, 312 Alg. 1, Inwtr. 2
22-04-2017 Wijziging 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824 IENM/BSK-2017/81638 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824
19-11-2015 Wijziging 11-11-2015 Stcrt. 2015, 40443 IENM/BSK-2015/216751 11-11-2015 Stcrt. 2015, 40443
01-05-2015 Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
09-10-2013 Wijziging 01-10-2013 Stcrt. 2013, 27962 IENM/BSK-2013/224399 01-10-2013 Stcrt. 2013, 27962
01-04-2013 Wijziging 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497 IENM/BSK-2013/4476 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497
01-01-2013 Wijziging 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334 VENW/BSK-2010/151191 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334
01-04-2010 Wijziging Stcrt. 2009, 19725 CEND/HDJZ-2009/1485sectorI&O Stcrt. 2009, 19721 Inwtr. 3
04-04-2009 Wijziging 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64 CEND/HDJZ-2009/222sectorI&O 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64
01-07-2008 Wijziging 20-06-2008 Stcrt. 2008, 121 CEND/HDJZ-2008/857 20-06-2008 Stcrt. 2008, 121
08-03-2008 Wijziging 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47 HDJZ-I&O-2007-1733 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47
02-03-2007 Wijziging 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42 HDJZ/I&O/2006-1924 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42
15-06-2006 Wijziging 07-06-2006 Stcrt. 2006, 112 HDJZ/I&O/2006-309 07-06-2006 Stcrt. 2006, 112
25-12-2005 Wijziging 19-12-2005 Stcrt. 2005, 250 HDJZ/I&O/2005-2088 19-12-2005 Stcrt. 2005, 250
19-03-2005 Wijziging 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 HDJZ/BIM/2005-529 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54
28-05-2004 Wijziging 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98 HDJZ/BIM/2004-1108 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98
30-07-2003 Wijziging 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 HDJZ/BIM/2003-1378 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142
01-01-2003 Wijziging 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-2896 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240
04-01-2002 Wijziging 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1 DGG/J-01/000738 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1
01-01-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241 DGG/J-98010333 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241

Opmerkingen

  1. Artikel XI van Stcrt. 2017/27098 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Kernenergiewet (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt.3)
Naar boven