Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 07-06-2023.
Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 07-06-2023

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 07-06-2023)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-05-2021 Wijziging 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120 IENW/BSK-2021/109825 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120
03-02-2021 Wijziging 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040 IENW/BSK-2021/7114 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040
20-04-2019 Wijziging 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877 IENW/BSK-2019/53324 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877
22-04-2017 Wijziging 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824 IENM/BSK-2017/81638 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824
19-11-2015 Wijziging 11-11-2015 Stcrt. 2015, 40443 IENM/BSK-2015/216751 11-11-2015 Stcrt. 2015, 40443
01-05-2015 Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
01-04-2013 Wijziging 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497 IENM/BSK-2013/4476 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334 VENW/BSK-2010/151191 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334
01-01-2010 Wijziging 11-12-2009 Stcrt. 2010, 276 CEND/HDJZ-2009/1379sectorI&O 11-12-2009 Stcrt. 2010, 276 Inwtr. 1
01-05-2009 Wijziging 10-04-2009 Stcrt. 2009, 76 CEND/HDJZ-2009/444sectorAWW 07-04-2009 Stb. 2009, 184 Alg. 2, Inwtr. 3
04-04-2009 Wijziging 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64 CEND/HDJZ-2009/222sectorI&O 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64
08-10-2008 Wijziging 30-09-2008 Stcrt. 2008, 194 CEND/HDJZ-2008/1309sectorI&O 30-09-2008 Stcrt. 2008, 194
08-03-2008 Wijziging 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47 HDJZ-I&O-2007-1733 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47
20-02-2008 t/m 18-02-2008 Wijziging 18-02-2008 Stcrt. 2008, 34 HDJZI&O-2008-198 18-02-2008 Stcrt. 2008, 34
02-03-2007 Wijziging 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42 HDJZ/I&O/2006-1924 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42
19-03-2005 Wijziging 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 HDJZ/BIM/2005-529 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54
03-07-2004 Wijziging 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123 HDJZ/BIM/2004-1505 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123
18-11-2003 Wijziging 14-11-2003 Stcrt. 2003, 222 HDJZ/BIM/2003-2261 14-11-2003 Stcrt. 2003, 222
30-07-2003 Wijziging 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 HDJZ/BIM/2003-1378 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142
14-03-2003 Wijziging 07-03-2003 Stcrt. 2003, 48 HDJZ/BIM/2003-377 07-03-2003 Stcrt. 2003, 48
11-09-2002 Wijziging 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172 HDJZ/BIM/2002-279 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172
01-07-2002 Wijziging 27-06-2002 Stcrt. 2002, 121 HDJZ.AWW/2002-1722 27-06-2002 Stcrt. 2002, 121
04-01-2002 Wijziging 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1 DGG/J-01/000738 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1
25-03-2001 Wijziging 15-03-2001 Stcrt. 2001, 59 DGG/J-01/000717 15-03-2001 Stcrt. 2001, 59
06-03-1999 Wijziging 15-02-1999 Stcrt. 1999, 44 DGG/J-99000098 15-02-1999 Stcrt. 1999, 44
01-01-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241 DGG/J-98010333 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)
  2. Artikel 58 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, Stcrt. 2009/76, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.3)
Naar boven