Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 07-06-2023.
Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 07-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
    Bijlage: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-06-2023)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-01-2002 Wijziging 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1 DGG/J-01/000738 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1
01-01-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241 DGG/J-98010333 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241

Annuleren

Naar boven