Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m 06-06-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting VLG-regeling
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DGG/J-98010333
Identificatienummer BWBR0010054
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 2. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XIIb
 2. Beleidsregel veiligheidsadviseur
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikel: 4.4 -1
 4. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 5. Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers
  Bijlage: bijlage
 6. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels
  Tekst: tekst
 7. Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010
  Artikel: 1
 8. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikelen: 1, 11
 9. Regeling tijdelijke vrijstelling vervoer ziekenhuisafval van patiënten met COVID-19 en testlocaties COVID-19 besmettingen
  Artikel: 1
 10. Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015
  Artikelen: 1, 3
 11. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
  Artikel: 7
 12. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 13. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
  Artikel: 4
 14. Vrijstelling vervoer over land van pesticiden door ambtenaren Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 26-05-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448 IENW/BSK-2023/93240 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448
Wijziging 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120 IENW/BSK-2021/109825 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120
Wijziging 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040 IENW/BSK-2021/7114 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5040
Wijziging 12-06-2019 Stcrt. 2019, 32081 IENW/BSK-2019/101820 12-06-2019 Stcrt. 2019, 32081
Wijziging 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877 IENW/BSK-2019/53324 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877
Wijziging 26-04-2018 Stcrt. 2018, 23654 IENW/BSK-2018/83789 26-04-2018 Stcrt. 2018, 23654
Wijziging 07-06-2017 Stcrt. 2017, 27098 IENM/BSK-2016/229044 06-07-2017 Stb. 2017, 312
Wijziging 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824 IENM/BSK-2017/81638 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824
Wijziging 11-11-2015 Stcrt. 2015, 40443 IENM/BSK-2015/216751 11-11-2015 Stcrt. 2015, 40443
Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
Wijziging 01-10-2013 Stcrt. 2013, 27962 IENM/BSK-2013/224399 01-10-2013 Stcrt. 2013, 27962
Wijziging 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497 IENM/BSK-2013/4476 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497
Wijziging 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110
Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334 VENW/BSK-2010/151191 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20334
Wijziging Stcrt. 2009, 19725 CEND/HDJZ-2009/1485sectorI&O Stcrt. 2009, 19721
Wijziging 11-12-2009 Stcrt. 2010, 276 CEND/HDJZ-2009/1379sectorI&O 11-12-2009 Stcrt. 2010, 276
Wijziging 10-04-2009 Stcrt. 2009, 76 CEND/HDJZ-2009/444sectorAWW 07-04-2009 Stb. 2009, 184
Wijziging 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64 CEND/HDJZ-2009/222sectorI&O 25-03-2009 Stcrt. 2009, 64
Wijziging 30-09-2008 Stcrt. 2008, 194 CEND/HDJZ-2008/1309sectorI&O 30-09-2008 Stcrt. 2008, 194
Wijziging 30-06-2008 Stcrt. 2008, 130 CEND/HDJZ-2008/814 30-06-2008 Stcrt. 2008, 130
Wijziging 20-06-2008 Stcrt. 2008, 121 CEND/HDJZ-2008/857 20-06-2008 Stcrt. 2008, 121
Wijziging 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47 HDJZ-I&O-2007-1733 28-02-2008 Stcrt. 2008, 47
t/m 18-02-2008 1) Wijziging 18-02-2008 Stcrt. 2008, 34 HDJZI&O-2008-198 18-02-2008 Stcrt. 2008, 34
Wijziging 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42 HDJZ/I&O/2006-1924 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42
Wijziging 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42 HDJZ/I&O/2006-1924 20-02-2007 Stcrt. 2007, 42
Wijziging 07-06-2006 Stcrt. 2006, 112 HDJZ/I&O/2006-309 07-06-2006 Stcrt. 2006, 112
Wijziging 19-12-2005 Stcrt. 2005, 250 HDJZ/I&O/2005-2088 19-12-2005 Stcrt. 2005, 250
t/m 01-01-2005 2) Wijziging 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54 HDJZ/BIM/2005-529 09-03-2005 Stcrt. 2005, 54
Wijziging 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123 HDJZ/BIM/2004-1505 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123
Wijziging 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98 HDJZ/BIM/2004-1108 18-05-2004 Stcrt. 2004, 98
Wijziging 14-11-2003 Stcrt. 2003, 222 HDJZ/BIM/2003-2261 14-11-2003 Stcrt. 2003, 222
t/m 11-09-2002 3) Wijziging 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142 HDJZ/BIM/2003-1378 14-07-2003 Stcrt. 2003, 142
Wijziging 07-03-2003 Stcrt. 2003, 48 HDJZ/BIM/2003-377 07-03-2003 Stcrt. 2003, 48
01-01-2003 Wijziging 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-2896 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240
11-09-2002 Nieuwe-regeling 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172 HDJZ/BIM/2002-279 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172
Wijziging 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172 HDJZ/BIM/2002-279 27-08-2002 Stcrt. 2002, 172
01-07-2002 Wijziging 27-06-2002 Stcrt. 2002, 121 HDJZ.AWW/2002-1722 27-06-2002 Stcrt. 2002, 121
04-01-2002 Wijziging 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1 DGG/J-01/000738 04-12-2001 Stcrt. 2002, 1
25-03-2001 Wijziging 15-03-2001 Stcrt. 2001, 59 DGG/J-01/000717 15-03-2001 Stcrt. 2001, 59
21-05-2000 Wijziging 17-05-2000 Stcrt. 2000, 97 DGG/J- 00/001336 17-05-2000 Stcrt. 2000, 97
06-03-1999 Wijziging 15-02-1999 Stcrt. 1999, 44 DGG/J-99000098 15-02-1999 Stcrt. 1999, 44
01-01-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241 DGG/J-98010333 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage 21)
 2. Heeft betrekking op Bijlage 42)
 3. Heeft betrekking op Bijlage 43)
Naar boven