Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m 06-06-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
    Artikelen: 1a, 1b, 2, 3, 4c, 5, 6, 23, 27, 32
  2. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
    Artikelen: 2, 4
  3. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
    Artikelen: 1, 2, 2, 3, 4, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-06-2023 Wijziging 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448 IENW/BSK-2023/93240 25-05-2023 Stcrt. 2023, 15448
26-05-2021 Wijziging 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120 IENW/BSK-2021/109825 18-05-2021 Stcrt. 2021, 25120
20-04-2019 Wijziging 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877 IENW/BSK-2019/53324 17-04-2019 Stcrt. 2019, 17877
22-04-2017 Wijziging 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824 IENM/BSK-2017/81638 11-04-2017 Stcrt. 2017, 21824
01-05-2015 Wijziging 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506 IENM/BSK-2015/79216 29-04-2015 Stcrt. 2015, 11506
01-04-2013 Wijziging 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497 IENM/BSK-2013/4476 04-02-2013 Stcrt. 2013, 1497
31-03-2012 Wijziging 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412 IENM/BSK-2012/31297 26-03-2012 Stcrt. 2012, 6412
01-01-2011 Wijziging 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20336 VenW/BSK-2010/154172 10-12-2010 Stcrt. 2010, 20336
01-04-2009 Wijziging 25-03-2009 Stcrt. 2009, 61 CEND/HDJZ-2009/223 25-03-2009 Stcrt. 2009, 61
11-07-2008 Wijziging 30-06-2008 Stcrt. 2008, 130 CEND/HDJZ-2008/814 30-06-2008 Stcrt. 2008, 130
01-03-2007 Wijziging 20-02-2007 Stcrt. 2007, 41 HDJZ/I&O/2006-1926 20-02-2007 Stcrt. 2007, 41
25-12-2005 Wijziging 19-12-2005 Stcrt. 2005, 250 HDJZ/I&O/2005-2088 19-12-2005 Stcrt. 2005, 250
24-06-2005 Wijziging 13-06-2005 Stcrt. 2005, 118 HDJZ/I&O/2005-1242 13-06-2005 Stcrt. 2005, 118
27-10-2004 Wijziging 15-10-2004 Stcrt. 2004, 205
rectificatie in
Stcrt. 2004, 211
HDJZ/BIM/2004-2587 15-10-2004 Stcrt. 2004, 205
04-03-2004 Wijziging 20-02-2004 Stcrt. 2004, 42 HDJZ/BIM/2003-1727 20-02-2004 Stcrt. 2004, 42
01-01-2003 Nieuw 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240 HDJZ/BIM/2002-2896 04-12-2002 Stcrt. 2002, 240
Naar boven